• 3
  • 2
  • 1

Het Kenniscentrum Werk & Kanker is een initiatief van Groep Werk & Kanker. Voor wie is deze website bedoeld en welke informatie vindt u hier?

De Groep Werk & Kanker richtte deze website op omdat zij het stigma dat rust op kanker en werk de wereld uit wil helpen. Voorlichting is een manier om dat te bewerkstelligen. Daarom heeft de Groep Werk & Kanker, naast haar andere activiteiten, het Kenniscentrum Werk & Kanker opgericht.

Doel

In het kenniscentrum wordt informatie verzameld en gedeeld van en door de wetenschap, beleidsmakers, mensen met kanker, werkgevers en (zorg)professionals. De Groep Werk & Kanker wil via het kenniscentrum de voorlichting en kennis over kanker en werk verbeteren.

Werk kan bijdragen aan het herstel en het welbevinden van mensen die met kanker geconfronteerd worden. Dit vergt aandacht van zowel werkgever, werknemer als andere betrokkenen. Daarom bevat de website ook praktische tips en verwijzingen naar partijen die daarbij kunnen helpen.

Digitaal en centraal

Er is gekozen voor een digitaal kenniscentrum om over regiogrenzen heen op elkaar aan te kunnen sluiten en te stimuleren dat er inhoudelijke aandacht is voor het onderwerp. Ook kan er zo een groot publiek bereikt worden. Het bundelen van informatie in het kenniscentrum voegt waarde toe aan bestaande kennis en voorkomt versnippering. Het resultaat is een toegankelijke centrale plek waar iedereen met vragen over kanker en werk terecht kan. De Groep Werk & Kanker zet haar kennis en kunde in om de kwaliteit van de informatie in het Kenniscentrum te garanderen en actueel te houden.

www.groepwerkenkanker.nl