• 3
 • 2
 • 1

Kanker heeft allerlei mogelijke gevolgen, die ook invloed kunnen hebben op het werkvermogen. Deze effecten treden zowel op korte als lange termijn op en kunnen lang aanhouden. Welke factoren zijn dit en wat betekenen zij voor werknemer en werkgever?

Mogelijke klachten

Iedereen is anders en ook elk ziektebeeld is verschillend. Onderstaande symptomen, bijwerkingen en gevolgschade kunnen optreden bij mensen die met kanker te maken hebben.

 • Lichamelijke klachten, pijn
 • Overgang/onvruchtbaarheid
 • Hartschade, nierschade, longschade, gehoorschade
 • Bloedarmoede, schildklierproblemen
 • Depressieve klachten, angst
 • Bijwerkingen van medicijnen
 • Vermoeidheid
 • Neuropathie (aantasting van de zenuwuiteinden)
 • Emotionele impact
 • Cognitieve beperkingen (concentratie, geheugen)
 • Wisselend belastbaar zijn
 • Moeite een balans te vinden tussen werk en behandeling/herstel
 • Gebrek aan houvast/coördinatie/communicatie
 • Onzekerheid over eigen kunnen

Uitdagingen voor werknemer

De werknemer die ziek is (geweest) kan daarnaast specifieke werkgerelateerde uitdagingen ervaren:

 • Het combineren van revalidatie en re-integratie
 • Het vergaren van kennis en kunde over kanker en werk
 • Het leren omgaan met de fysieke en mentale gevolgen van kanker
 • Omgaan met de rol van patiënt vs. werknemer
 • Het managen van de relatie met de werkgever
 • Het managen van meerdere relaties, in de zorg en op het werk
 • Zelf de regie nemen in het proces
 • Eventueel verlies van inkomen en mogelijk extra kosten
 • Angst voor mogelijk baanverlies
 • Schuldig voelen over de mogelijk extra belasting collega’s

Uitdagingen voor de werkgever

De werkgever die te maken krijgt met een zieke werknemer, heeft vanuit zijn perspectief een aantal zaken waar hij aandacht aan moet besteden:

 • Reductie van onnodig verzuim
 • De balans tussen zorgzaam en zakelijk zijn
 • Hoge kosten van verzuim en re-integratie
 • Verlies van productiviteit/continuïteit van de werknemer
 • Extra processen die nodig zijn om dit op te vangen
 • Extra belasting van leidinggevende en het team
 • Een gebrek aan kennis en kunde over kanker en werk