• 3
 • 2
 • 1

Uit alle feiten en onderzoeken die op deze website te vinden zijn, en uit de ervaringen van de initiatiefnemers, is een aantal zaken te concluderen.

De feiten

 • Kanker maakt iemand niet arbeidsongeschikt, maar het is ook niet logisch om voluit door te werken.
 • Werken kan en mag in alle fasen, maar het is altijd maatwerk.
 • Werk is onderdeel van het herstel en draagt bij aan de kwaliteit van leven.
 • Mensen met kanker hebben behoefte aan ondersteuning rond hun werk.

Aanpassingen

Dat betekent dat tijdens het werk aanpassingen nodig kunnen zijn op het gebied van:

 • Werktijden
 • Werktempo
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Werkomgeving

Uitdagingen

De praktijk laat zien dat ook de volgende thema’s aandacht behoeven:

 • Omgaan met gevolgen van kanker in relatie tot werk
 • De rol van werk in het leven van de werknemer (in deze fase)
 • Het organiseren, structureren en kaderen van werk
 • Het combineren van behandeling/herstel, privé en werk(hervatting)
 • Communicatie tussen verschillende betrokken partijen
 • Ondersteuning werkgever, werknemer en manager

bron: Re-turn | Werkkracht bij kanker

Regierol door werkgever

De regierol ligt in veel gevallen bij de werkgever. Die krijgt niet dagelijks met kanker te maken. Dat betekent dat het voor werkgevers moeilijk en tijdrovend kan zijn om te bepalen hoe hij hiermee om moet gaan. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol. Ook bedrijfsartsen zien niet heel veel werknemers met kanker per jaar.  De verantwoordelijkheid voor verzuim en re-integratie ligt bij werkgever en werknemer samen, ieder voor de helft. Dat betekent dat beiden gebaat zijn bij goede informatie.