• 2
  • 3
  • 1

Niemand krijgt dagelijks te maken met kanker. Gelukkig maar. Er zijn verschillende partijen die kunnen ondersteunen bij alle aspecten rondom kanker en werk.

Werk kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Werken tijdens en na kanker brengt echter ook twijfels en uitdagingen met zich mee. Welke praktische ondersteuning is voorhanden?

Een bedrijfsartsconsulent oncologie is een gespecialiseerde bedrijfsarts (BACO). Als adviseur is de BACO ondersteunend voor de werkgever en voor de werknemer (ook als deze zzp'er of werkzoekende is) die terug wil keren naar zijn of haar werk.

De gesprekshulp werk en kanker is een folder die als doel heeft praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie.

Dossiers

Een aantal patiëntenverenigingen heeft dossiers opgebouwd rond het thema kanker en werk. Bekijk bijvoorbeeld het dossier van de Borstkanker Vereniging Nederland of van Hematon. Deze informatie is (deels) ook van toepassing op mensen met andere vormen van kanker.