• 3
  • 2
  • 1

Er zijn twee manieren om inkomen te genereren in Nederland, via loondienst of als ondernemer. Werknemers dragen premies af, evenals werkgevers. Die premies vullen de potten van de Ziektewet en de WIA. Regelingen waar iemand bij baanverlies of blijvende arbeidsongeschiktheid aanspraak op kan maken. In de eerste twee jaar na de ziekmelding is dat de Ziektewet, na twee jaar de WIA.

Bij een ziekmelding gaat er een klokje lopen dat twee jaar doortikt. In deze periode is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. Deze wet vereist een actieve inzet van zowel werkgever, als werknemer.

De Wet verbetering poortwachter kent een strakke planning met verschillende deadlines, de ‘poortjes’. Deze structuur helpt werkgever en werknemer bij het re-integratieproces.

Wanneer je een tijdelijk contract hebt bij een werkgever, dat afloopt tijdens je ziekte, heb je recht op een Ziektewetuitkering .  UWV neemt dan de loondoorbetalingsverplichting en de inspanningsverplichting in het kader van de re-integratie van de werkgever over.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken (de zogeheten wachttijd waarin de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing is).

De eerste 2 jaar van de ziekte betaalt de werkgever het loon van de werknemer door. In die periode mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. Dat verandert na 2 jaar. Dan houdt het ontslagverbod op. Ontslag mag dan onder bepaalde voorwaarden. Overigens blijft een werknemer in principe gewoon in dienst van de werkgever, tenzij actief tot ontslag besloten wordt.

Wanneer een werknemer met kanker te maken krijgt, zijn er verschillende mensen betrokken. Welke rol hebben zij? Wat mogen ze wel en niet?

Wat betekent de diagnose kanker voor het inkomen van de werknemer? Welke plichten heeft de werkgever voor het doorbetalen van loon? En hoe zit dat voor zzp’ers?

Ondernemers, ZZP-ers of freelancers kunnen bij ziekte geen aanspraak maken op een Ziektewet uitkering of WIA. Ook de wet- en regelgeving die van toepassing is op mensen in loondienst, de Wet Verbetering Poortwachter, is niet van toepassing.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun werkhervatting. Wel kunnen ondernemers zich, preventief, verzekeren tegen het risico op arbeidsongeschiktheid.