• 3
  • 2
  • 1

Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Goede communicatie tussen werkgever en werknemer is cruciaal. Gebruik de Roadmap Werkkracht bij Kanker als hulpmiddel om in gesprek te komen.

In de Roadmap wordt aangegeven welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om de werknemer die kanker krijgt aan het werk te laten blijven en/of aan het werk te laten komen.

Download de Roadmap hier

roadmap werkkracht bij kanker

De Roadmap Werkkracht bij Kanker is een productie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, OVAL en Re-turn | Werkkracht bij kanker