• 3
  • 2
  • 1

Het Kenniscentrum Werk & Kanker is een van de initiatieven van de Groep Werk & Kanker. Steeds meer mensen krijgen in hun arbeidzame leven te maken met kanker. Er is daarom een groeiende behoefte aan kennis en begeleiding rondom werk en kanker. Om die reden is in 2015 de Groep Werk & Kanker (GWK) opgericht.

De leden van de Groep Werk & Kanker ondersteunen dagelijks tientallen individuele organisaties en mensen. Daarnaast stellen zij via de Groep Werk & Kanker hun kennis breder beschikbaar. De Groep is een bron van praktijkkennis over werken tijdens en na kanker en een laagdrempelige vraagbaak en klankbord voor de overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. Met hen zet de Groep zich graag actief in voor een afname van het stigma rond kanker op de werkvloer, met oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer.

Initiatiefnemers

De Groep Werk & Kanker is een initiatief van drie gerenommeerde praktijkorganisaties: Care in Company, Re-turn en Stap.nu. Zij zijn ieder vanuit hun eigen expertise gespecialiseerd in verzuim- en re-integratiebegeleiding bij mensen die met kanker te maken krijgen. In hun praktijk gaan herstel en werkhervatting hand in hand. De organisaties werken ervarings-gestuurd en vanuit de overtuiging dat werken bij kanker bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Care in Company

Care in company biedt ondersteuning op maat. Continuïteit in de organisatie staat centraal, met als uitgangspunt de wensen en mogelijkheden van zowel de werknemer als de werkgever. In workshops en themabijeenkomsten leren leidinggevenden, HRM-professionals, bedrijfsartsen en andere betrokkenen hoe zij medewerkers met de diagnose kanker goed kunnen begeleiden. Organisaties krijgen ondersteuning in het herijken van hun personeelsbeleid als het gaat om kanker, om zo langdurig en onnodig uitval te voorkomen. Care in company helpt organisaties ook met het behalen van een certificaat ‘Caring company’. Die zijn daarmee goed voorbereid wanneer kanker een medewerker treft, door afspraken rondom kanker & werk binnen de eigen organisatie te borgen in het verzuimbeleid.  Er is maatwerkbegeleiding voor leidinggevenden en HRM-professionals bij individuele casussen. Maatwerkbegeleiding voor patiënten  wordt geboden via zusterorganisatie Care for cancer. www.careincompany.nl

Re-turn | Werk en kanker

Re-turn biedt verzuim- en re-integratiebegeleiding aan iedereen die te maken heeft met werk en kanker: werknemers en zelfstandigen, maar bijvoorbeeld ook werkgevers en mantelzorgers. Re-turn richt zich uitsluitend op werk en kanker vanuit de overtuiging – én de ervaring – dat re-integratie bij kanker heel specifieke uitdagingen met zich meebrengt.

Zo krijgt vrijwel iedereen met kanker die op het punt staat te re-integreren te maken met vermoeidheid, cognitieve beperkingen en wisselende belastbaarheid. Dat is volkomen normaal, maar het kan twijfels en onzekerheden veroorzaken: wat kan ik aan, en wat niet? Welke verschijnselen zijn normaal en welke niet? Met welke risico’s moet ik rekening houden?

Om daar inzicht in te geven biedt Re-turn de Workview aan. Dat is in eigen huis ontwikkelde tool voor mensen die willen weten of ze ondersteuning nodig hebben of niet. Op basis van onder meer het ziekteverloop, het herstelproces en de werksituatie geeft Workview een analyse van de kansen op een succesvolle re-integratie en inzicht in het eigen kunnen. Met als doel: grip op de eigen situatie en perspectief op een nieuw werkzaam bestaan. www.re-turn.nl

Stap Nu: specialist in Kanker en werk & Chronisch ziek en werk

Jaarlijks krijgen rond de 45.000 werknemers de diagnose kanker. Dit roept vragen, onzekerheden en situaties op, waar een werkgever samen met zijn werknemer op een juiste manier wil anticiperen en reageren. Werk en kanker is een proces waarbij meer komt kijken dan gewoon weer aan het werk gaan. Men is zich bewuster dan ooit dat kwaliteit in werk voorop staat. Soms zijn de gevolgen van de behandelingen direct merkbaar in het oppakken van het leven en werk. Dit kan zich uiten in het ervaren van beperkingen in concentratie, vermoeidheid of in het overzien van taken. 

Stap Nu biedt hiervoor specifieke interventies. Begeleiding van medewerkers met kanker is maatwerk. Inzicht in het proces, communicatie, de juiste interventies, gevoel van vertrouwen en samenwerking leveren een bijdrage tot het gewenste resultaat. Onze focus ligt op het behouden van en terugkeren in werk waarbij een optimale samenwerking tussen de werkgever, werknemer en de coaches van Stap Nu centraal staan.

Stap Nu is dé specialist op het gebied van herstel-/verzuimbegeleiding, werkbehoud en re-integratie bij kanker en chronische aandoeningen. Daarnaast begeleidt Stap Nu mensen met burnout klachten in het managen van energie, werkvermogen en arbeidsbelastbaarheid. Met een landelijk netwerk van ervaringsdeskundige en gecertificeerde coaches begeleidt Stap Nu werkgevers, werknemers en ondernemers in werkbehoud en re-integratie en daarnaast óók aan mensen met een uitkering vanuit het UWV.

Werken met kanker of een chronische ziekte vereist maatwerk. Stap Nu heeft ruim 15 jaar ervaring en vanuit een persoonlijke visie gespecialiseerde programma's ontwikkeld. Dit stelt haar in staat professionele en persoonlijke begeleiding te bieden.

Verder heeft Stap Nu heeft een geaccrediteerde Masterclass "Kanker op de werkvloer” ontwikkeld voor zorgprofessionals; onder andere voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Daarnaast verzorgt Stap Nu trainingen voor leidinggevenden, HR en casemanagers.

Meer informatie op www.stap.nu