• 3
 • 2
 • 1

GWK zet zich in voor mens en maatschappij

 • Afname van het stigma rond kanker op de werkvloer
 • Bewustwording van het belang van werk bij kanker
 • Stimuleren en faciliteren van werkbehoud voor mensen met kanker
 • Vergroten van werkvermogen en inzetbaarheid voor mensen met kanker

Waarom werken met kanker?

 • Herstel en werkhervatting gaan hand in hand
 • Werken bij kanker vergroot de kwaliteit van leven
 • Werken is een goede kapstok voor herstel
 • Vroeg en deskundig begeleiden loont?
 • Werken met kanker kan en mag!
 • Kanker is niet arbeidsongeschiktheid en ook niet voluit doorwerken

Beproefde kwaliteit

 • Volledige specialisatie op werk en kanker
 • Jarenlange praktijkervaring en pionierskennis
 • Beproefde, ervaringsgestuurde methodes
 • Professionele kwaliteitsborging
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Oog voor werknemers én werkgeversbelangen
 • Ook voor ondernemers en uitkeringsgerechtigden

Waardevolle praktijkervaring

Kanker en werk, dat is geen vanzelfsprekende combinatie. Toch loont op tijd de juiste aandacht geven enorm. Om die reden is de Groep Werk & Kanker opgericht. De leden van de Groep Werk & Kanker hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot experts met een schat aan praktijkervaring. Zij zijn stuk voor stuk specialisten in werkgerelateerde problematieken en kennen alle ins en outs bij de begeleiding van organisaties, werknemers en ondernemers bij verzuim, werkhervatting en re-integratie bij kanker.

De Groep Werk & Kanker is een netwerk van kwalitatief hoogstaande organisaties op het gebied van werk en kanker. De leden van de Groep Werk & Kanker werken ervaringsgestuurd en vanuit de overtuiging dat werken bij kanker bijdraagt aan kwaliteit van leven. Zij ondersteunen werknemers, werkgevers en ondernemers op individuele basis en op organisatieniveau. Ze benaderen werk niet eenzijdig, maar vanuit de gedachte dat herstel en werkhervatting hand in hand gaan. De Groep Werk & Kanker bestaat uit expertisebedrijven die tezamen alle gebieden bestrijken, van baanbehoud en verzuimbegeleiding tot re-integratie en van het trainen van leidinggevenden tot werkhervatting vanuit een uitkering. 

De leden van de groep werken samen met werkgevers, arbodiensten, (verzuim-)verzekeraars, (lokale) overheden, UWV, zorginstellingen, wetenschappelijke instituten, patiëntenverenigingen etc. De expertisebedrijven in de Groep Werk & Kanker ondersteunen dagelijks tientallen individuele organisaties en mensen. Daarnaast stellen zij via de Groep Werk & Kanker hun kennis breder beschikbaar. De Groep is een bron van praktijkkennis over werken tijdens en na kanker en een laagdrempelige vraagbaak en klankbord voor de overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. Met hen zet de Groep zich graag actief in voor een afname van het stigma rond kanker op de werkvloer, met oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer. In een kennisgebied dat zich zo snel ontwikkelt zijn kwaliteit en professionaliteit van groter belang dan ooit. Wie met een gerust hart wil verwijzen, stuurt (ex-)kankerpatiënten met werkvragen naar de leden van de Groep Werk & Kanker.