• 2
  • 1
  • 3

Er zijn twee manieren om inkomen te genereren in Nederland, via loondienst of als ondernemer. Werknemers dragen premies af, evenals werkgevers. Die premies vullen de potten van de Ziektewet en de WIA. Regelingen waar iemand bij baanverlies of blijvende arbeidsongeschiktheid aanspraak op kan maken. In de eerste twee jaar na de ziekmelding is dat de Ziektewet, na twee jaar de WIA.

Ondernemers dragen geen premies af en kunnen daarom geen aanspraak maken op deze voorzieningen. Wel kunnen zij zich, preventief, verzekeren tegen het risico op arbeidsongeschiktheid via een arbeids ongeschiktheids verzekering (AOV). Dit zijn particuliere verzekeringen die rechtstreeks worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij.

 

Wetgeving bij verzuim